Evènements

 • Floumaart

  Créé
  -
  Catégorie :
  Emplacement :
  CCS Lëtschert Boevange/Attert
  Org.:
  Floumaartfrënn Béiwen/Attert
  Tel. :

  Lire plus

 • Krabbelgrupp um Helpert

  Créé
  -
  Catégorie :
  Emplacement :
  Veräinsbau an der Koll, Brouch
  Org.:
  Krabbelgrupp um Helpert
  Tel. :

  Lire plus

 • Assemblée Générale

  Créé
  -
  Catégorie :
  Emplacement :
  Veräinsbau, Tuntange
  Org.:
  Natur & Emwelt Téinten
  Tel. :

  Lire plus

 • Assemblée Générale

  Créé
  -
  Catégorie :
  Emplacement :
  Scheier Ries Michel, Brouch
  Org.:
  Sängerbond Bruch
  Tel. :

  Lire plus

 • GiNight

  Créé
  -
  -
  Catégorie :
  Emplacement :
  Festsall Schéier, Buschdorf
  Org.:
  Bruzzis
  Tel. :

  Lire plus

 • Assemblée Générale

  Créé
  -
  Catégorie :
  Emplacement :
  Veräinsbau, Tuntange
  Org.:
  Syndicat d'Initiative Tuntange
  Tel. :

  Lire plus

 • Krabbelgrupp um Helpert

  Créé
  -
  Catégorie :
  Emplacement :
  Veräinsbau an der Koll, Brouch
  Org.:
  Krabbelgrupp um Helpert
  Tel. :

  Lire plus

 • Théatre

  Créé
  -
  Catégorie :
  Emplacement :
  Koschteschbau, Tuntange
  Org.:
  Theaterfrënn Téinten
  Tel. :

  Lire plus

 • Théatre

  Créé
  -
  Catégorie :
  Emplacement :
  Koschteschbau, Tuntange
  Org.:
  Theaterfrënn Téinten
  Tel. :

  Lire plus

 • Théatre

  Créé
  -
  Catégorie :
  Emplacement :
  Koschteschbau, Tuntange
  Org.:
  Theaterfrënn Téinten
  Tel. :

  Lire plus

 • Eltereninformatiounsowend - Gamesucht

  Créé
  -
  Catégorie :
  Emplacement :
  Festsall Schéier, Buschdorf
  Org.:
  Maison Relais Buschdorf, Ausgespillt A.s.b.l.
  Tel. :

  Lire plus

 • Théatre

  Créé
  -
  Catégorie :
  Emplacement :
  Koschteschbau, Tuntange
  Org.:
  Theaterfrënn Téinten
  Tel. :

  Lire plus